Pomagaj

Nogometno društvo ŽNK Savinja Oliva Celje ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, posledično pa ga je Ministrstvo za finance uvrstilo med upravičence do donacij iz naslova dohodnine.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2, lahko vsak davčni zavezanec-rezident zahteva, da se do 1% dohodnine, nameni tudi za financiranje našega športnega društva.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje nevladnih organizacij in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje nevladnih organizacij in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maju 2021.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Oddaja vloge

Vlogo lahko oddate preko sistema eDavki ali z izpolnjevanjem obrazca. Izpolnjen obrazec lahko osebno prinesete v klub ali ga pošljete po klasični pošti.

 

eDavki

Povezava do elektronske oddaje dela dohodnine. Vnos bo možen od dne 15.5.2021 dalje.

Obrazec

Prenos obrazca za namenitev dela dohodnine. Do 15.5.2021 lahko izpolnjen obrazec v fizični obliki pošljete na naslov ŽNK – Ženski nogometni klub Savinja Trnovlje Celje, Ob Hudinji 15.